آکریلیک ها

  • تیتان
  • رزینهای آلکیدی
  • پلی اورتان
  • سایر افزودنیهای رنگ