گریدMFI
کاربرد
LL 22401 (with UV)0.08±0.11فیلم‌های دمشی سخت، آلیاژ، لمینیت/فیلم
LL 22402 (with UV)1.8±2.1 فیلم‌های دمشی به صورت آلیاژشده مانند کیف‌ها یا کیسه‌های بسته‌بندی، فیلم شرینک، چمن مصنوعی
LL0209AA0.9فیلم‌های گلخانه،فیلم سیلاژ، کیف‌های دستی-فیلم‌هایی با کاربردهای عمومی
LL225010.95فیلم دمشی
LL0220AA2.4 فیلم‌های سبک و متوسط- فیلم کششی
22502AA/22502KJ1.80فیلم دمشی- اهداف عمومی-کابردهای کشاورزی
22501AA/22501KJ0.95فیلم دمشی
205055اهداف عمومی
165033فیلم استرچ قالبی
165022.0فیلم قالبی- اهداف عمومی-بسته‌بندی کششی
14ZF80.75فیلم دمشی- اکستروژن لوله کوچک- لوله های آبیاری کشاورزی
14Y011.1فیلم دمشی- فیلم نازک
14XF90.9فیلم لمینیت
14X010.95فیلم دمشی
12YF60.60فیلم دمشی- لاینر
12X010.95فیلم دمشی
11YF60.6لمینیت- شفافیت بالا
11X022.0فیلم دمشی
11X010.95فیلم دمشی
10Y022.2 لایه مرکزی در فیلم‌های کواکسترود -hexene HP-LLDPE film resin فیلم قالبی- رزین فیلم
MD-09X022.2فیلم‌های قالبی- بسته‌بندی کششی
LL0220KJ0.24 فیلم‌های با وزن سبک و متوسط با خواص نوری خوب