گریدK-Valueکاربرد
FC42255بلوک با تراکم زیاد، قالب‌های شکلی
FC52255بلوک با تراکم زیاد، قالب‌های شکلی
HS-12155بلوک با تراکم پایین
بلوک های فوم کم تراکم ساخته شده از HS 121
به عنوان ورقه های عایق حرارتی در ساختمان‌سازی بدون الزامات خاص مربوط به
مقاومت در برابر شعله و یا به عنوان ورقه‌های بسته بندی استفاده می شوند.
FC52255بلوک با تراکم متوسط تراکم- بلوک های فوم با چگالی کم و متوسط ساخته شده از HS 221 که به عنوان صفحات عایق حرارتی در ساخت و ساز استفاده می‌شوند که بدون نیاز خاص به مقاومت در برابر شعله و یا به عنوان ورقه های بسته بندی استفاده می شود.
HS32155بلوک با تراکم زیاد، قالب‌های شکلی
WP52655محصولات قالب گیری ضد آب و بسیار نازک مقاوم در برابر آب مانند فنجان نوشیدنی -قالب‌های شکلی