خدمات

کسب و کار و

خدمات ما

 

مشاوره عمومی

استعلام قیمت روز

استعلام انبار و موجودی

حمل و نقل

بارگیری مناسب

رشد تجارت

فروش داخلی و صادراتی

پشتیبانی در وقت اداری

همراه شما هستیم...

خدمات ما گسترده میباشد که شامل...

تهیه,فروش,صادرات مواد خام پتروشیمی با کیفیت در داخل کشور و خارج از کشور بوده و در همین راستا تلاش میکنیم تا رضایت  مشتریان را بیش از بیش جلب کنیم.

فرایند

مراحل کار

شیوه کارکرد ما چیست؟

۱

مشاوره

۲

فروش

۳

ارسال